080722-45
  Flaggbyte i första franska slussen 2008. Foto: Anne Rosberg
Båt & utrustning

Att gå på de inre vattenvägarna skiljer sig avsevärt från att segla i vår skärgård och på öppet hav. Det är betydligt enklare att navigera, men man måste hela tiden manövrera manuellt och noggrant, nästan som att köra bil. Det finns i princip inget otjänligt väder, man har alltid nära till land om det blåser upp och åskan dånar. Men det finns också en del krav på båt och utrustning utöver vad krävs för att ta sig ner till kontinenten.

Båten

Det man i första hand tänker på beträffande båten är att längd, djup och höjd är begränsade på kanaler och floder.

Läs mer . . .