Dokument

Utöver normala resedokument som pass, körkort, nationellt ID-kort*, EU:s sjukförsäkringskort etc. behövs en del dokument som är specifika för att båtturista utomlands. Först och främst behövs ett kanalintyg, se Kompetens. Detta tillsammans med andra nautiska intyg som registreringsbevis (se nedan), VHF-certifikat och VHF-tillstånd (se Kommunikation), skall finnas ombord, lämpligen inskrivna i en Intygsbok.

Läs mer . . .