Meuse
  Bild 1. Meuse i Frankrike. Foto: Per Abrahamsson
   
Inre vattenvägar

Med inre vattenvägar menas på denna hemsida alla navigerbara vattenleder innanför kustlinjen som kanaler, floder, åar och sjöar. Detta stämmer väl överens med terminologin som gäller i Europas kanaler, sjöar och floder. Normalt skiljer man inte mellan floder och åar på Europas kontinent, men är det uppenbart att det enligt svensk terminologi inte är en flod så har jag ibland använt å i mina beteckningar.

Fart och distans. På Europas inre vattenvägar använder man metriska systemet för fart och distans, d.v.s. man mäter hastigheten i km/tim och avstånd i km. Moderna GPS-plottrar och loggar går i regel att ställa om till detta.

Läs mer . . .