Kommunikation

VHFVHF. Om du har en VHF-radio ombord vid färd på Europas kanaler krävs bland annat att den är försedd med så kallad ATIS-funktion, se t.ex. artikel på PTS hemsida. ATIS är en funktion som efter varje sändningspass skickar en datakod som identifierar avsändaren. Du behöver kanske inte köpa en ny VHF, många apparater av senare modell går att programmera om. Tala med din leverantör.

I båten ska du också ha ditt VHF-certifikat och VHF-tillståndet. Det är också viktigt att känna till att Digital Selective Call (DSC) inte får användas under färden på kanalerna. Alla bestämmelserna finns i ett dokument som skall medföras på resan.

Läs mer . . .