Kompetens

CevniKanalintyg. För förare av båtar på Europas kanaler krävs ett kanalintyg. Du måste examineras av en godkänd examinator, men kan läsa in kunskapen själv. NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) kan utfärda ett särskilt Kanalintyg för den som har lägst Förarintyg och avlagt ett godkänt skriftligt prov på innehåller i CEVNI. Kontakta NFB för närmare information om krav och examinatorer mm.

På Rhen krävs ett speciellt certifikat för båtar som är längre än 15 meter. För mindre båtar accepterar Tyskland internationell privaträtt, och därmed ett svenskt kanalintyg. Se även en sammanfattning Läs mer . . .

	ntygsbok