Floating pollard

1. Flytande pollare

Slussar

Rädslan för slussar är enligt min mening överdriven. Visst förekommer det en del problem, men normalt går det lugnt och stillsamt till. Genom att vara väl förberedd och inte slappna av kan man undvika många problem. Den bästa lärdomen får man genom att prova på. Här följer några råd.

Det finns många olika typer av slussar på kanalerna. Man måste alltid vara beredd på det oväntade. Några speciella typer tas upp nedan. En del slussar är obemannade och styrs normalt automatiskt, se nedan, andra är bemannade. Vid stora bemannade slussar är det alltid bra att kontakta slusspersonalen med hjälp av VHF, se Kommunikation. Slusspersonalen vill då ofta ha reda på om ni skall slussa upp eller ned. Vet ni inte det så går det alltid att tala om vilken riktning man är på väg, t.ex. söderut eller mot Paris etc. Se även fotnot längst ner på sidan.

Läs mer . . .